Free ถ่ายรูปที่พัก
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. รายการส่งเสริมการขายถ่ายรูปที่พักฟรีนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนกับ nornn.com ภายใน 31 มีนาคม 2560
  2. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปที่พักฟรีเจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดวันถ่ายรูปในช่วงเดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป
  3. ให้บริการถ่ายรูปที่พักฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  4. ส่วนลดดังกล่าวนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกการให้ส่วนลดแก่บุคคลที่กระทำการทุจริตผิดกฏหมายเพื่อรับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของส่วนลดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

ทำไมจึงควรให้เช่าที่พักกับเรา | ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ | ความช่วยเหลือ

Copyright © 2016 www.nornn.com All Rights Reserved.
 
nornn nornn