ความสำเร็จเริ่มต้นจากทีมที่ดี
 
มารวมเป็นทีมเดียวกันกับ nornn
ถ้าคุณคือคนที่ทำงานเก่งที่สุด นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่าคนอื่นๆ
แต่ถ้าคุณเก่งในการทำงานเป็นทีม คุณจะกลายเป็นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ
บริษัท นอนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน เพื่อเข้ามาเป็นทีมงานในการดำเนินธุรกิจ
ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มี ความกระตือรือร้น ชอบความท้าทาย ค้นหาสิ่งใหม่ๆ
มีใจรักในการเดินทาง และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ทางบริษัทยินดีต้อนรับทุกท่าน